Obiective turistice în Păușa

1. Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” și ”Nașterea Maicii Domnului” din Păuşa (Indicativ LMI: SJ-II-m-A-05092). Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae” şi „Naşterea Maicii Domnului” a fost ridicată în 1730. Planul este dreptunghiular, cu absidă decroşată, poligonală, cu cinci laturi. Pereţii de dimensiuni reduse, prezintă la îmbinările absidei, iscusite perechi de console, ce coboară în trepte, până la brâul median alcătuit din „frânghie” şi chenare de linii frânte. Ancadramentul intrării este o dovadă de măiestrie a sculpturii în lemn cu rozete, „frânghii„, motive geometrice, semicercuri cu spiţe şi vrej cu ghindă. În mijlocul cadrului de sus, amplei compoziţii decorative ce susţine crucea i se adaugă, de o parte şi de altă, o inimă. Cel de al doilea ancadrament, al trecerii în naos este împodobit cu chenare în „frânghie”, linii frânte şi alte linii dispuse în “V” întors. Arcul transversal al bolţii semicilindrice a naosului este străbătut de o „frânghie” intersectată de şase suprafeţe dreptunghiulare pe axul arcului, pe care sunt sculptate câte o rozetă în spirală sau cu petale.

Din pictura exterioară se distinge îndeosebi cea de pe peretele de sud, dispusă în scene dreptunghiulare: „Adormirea Maicii Domnului„, „Maria Împărăteasa” înconjurată de Apostoli şi o scenă din viaţă Sf. Nicolae, “Salvarea corăbierilor”. În pronaos pictura se păstrează foarte bine în culori vii, de verde şi purpuriu. Pe peretele dinspre naos se află următoarea pisanie :”Naşterii s-au numit hramul ca să-l păzească tot neamul şi s-au zugrăvit prin cheltuiala creştinilor pravoslavnici dintr-acest sat Pause, în zilele înălţatului şi pururea domnului împărat Frantis … pravoslavnic arhipăstorie neunită şi cinstit protopop Petrovici al Miluanului, şi cinstiţi preoţi Halmagi Teodor, Halmagi Dimitrie. Prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Unguraşi, anul 1800, iulie 10″. În anii 1966-1968 biserica de lemn din Păuşa a fost restaurată. Acoperişul unitar şi clopotniţa scundă cu doi ochi rotunzi şi fleşă ascuţită, au fost refăcute, punându-se astfel la adăpost preţioasa decoraţie sculptată şi pictată. Biserica este amplasată în mijlocul satului, pe partea stângă a drumului către Agrij, pe o terasă. În imediata sa vecinătate, spre nord a fost ridicată biserica nouă. Limitele zonei de protecţie sunt si de aceasta data cele apartinind zonei centrale a satului datorita pozitionarii bisericii monument in centrul de greutate al localitatii: la N incintele delimitate de case aferente primelor doua gospodarii situate la vest de biserica baptista pina la intersectie, la S incintele de case pina la intersectia majora  de acces la ferma si limita continua cu drumul de acces la vest de intersectie iar spre vest limitele de proprietate aflate pe latura de vest a drumului de legatura spre DJ 108 A.
2. Casa cu numărul 93 – amplasament situat în grădina/curtea casei cu nr. 93, pe o terasă aflată pe partea stângă a drumului spre Agrij. Din acest loc provine un nucleu de obsidian descoperit cu ocazia săpării unei gropi. Limitele zonei de protecţie sunt: la N şoseaua spre Agrij, la S limită de proprietate (gard), la E limită de proprietate (gard), iar la V drum din sat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BizStudio by Sketch Themes